Văn bản QPPL Hà Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Mới Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu2322/ UBND-GTXD
Ngày31/12/2013
Người kýMai Tiến Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hànhChủ tịch UBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
CV tang cuong xu ly xe qua tai tren dia ban tinh- a Khoái sửa.doc38 (Kbytes)