Văn bản QPPL Hà Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Mới Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu2415/ KH-UBND
Ngày27/08/2018
Người kýBùi Quang Cẩm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếuTriển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 30/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sử lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiKế hoạch
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
utf8''2415.kh.pdf228 (Kbytes)