Văn bản QPPL Hà Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Mới Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu1523/ QĐ-UBND
Ngày18/09/2017
Người kýNguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếuV/v đổi tên Ban GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành Trung tâm phát triển quỹ đất và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Thanh Liêm
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
1523.QD.pdf89 (Kbytes)