Văn bản QPPL Hà Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Mới Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu3214/ KH-UBND
Ngày08/11/2017
Người kýVũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếuChuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TU của BTV Tỉnh ủy
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiKế hoạch
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
utf8''3214.KH.signed.pdf494 (Kbytes)