Văn bản QPPL Hà Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Mới Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu3618/ KH-UBND
Ngày14/12/2017
Người kýTrương Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếuV/v kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiKế hoạch
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
utf8''3618.kh.pdf681 (Kbytes)